Steven Hallmark lärare i alexanderteknik

stevenghallmark@gmail.com - 0793513524 - Stockholm T-Fridhemsplan

Vad är god hållning och varför är det viktigt?

Vad är god hållning och varför är det viktigt? Alla människor lär sig från tidig ålder att balansera på två fötter (ofta en fot!). Vår balans har utvecklats i relation till gravitationens nedåtgående kraft. Idealiskt uppnår vi detta på ett sätt som gör oss både mobila och stabila; vi är i balans. Vi är redo att agera eller reagera utan att vara rädda för att falla.* Resultatet av denna evolution är att vi är extremt anpassningsbara och skickliga. 

Men anpassningen kan också bli mindre bra. Vi motverkar då gravitationen på sätt som innebär för mycket anspänning i vissa muskelgrupper och för lite i andra, och förlorar vår fria balanserade hållning. Med tiden blir det här vårt vanemässiga och därmed omedvetna sätt att stå och röra oss. Det vill säga tills vi blir medvetna om smärta eller obehag orsakade av felaktiga belastningar eller begränsad andning. Det här kan visa sig som oönskade emotionella reaktioner; vissa upplever överdriven osäkerhet eller ängslighet som resultat av “rädslan att falla”. 

Våra hållningsmekanismer har utvecklats tillsammans med, och stödjer, vitala processer som andning, matsmältning och blodcirkulation, liksom nervsystemets effektiva funktion. Alexanderlektionerna har som mål att optimera dessa basala funktioner genom en praktisk förståelse för vår hållning. På detta sätt bidrar lektionerna till att förebygga sjukdom och skada.


"Förmågan att stå och gå på två ben kan inte värderas högt nog i dagligt liv. Barn lär sig tidigt att gå på två ben och denna förmåga utvecklas och anpassas livet ut. Oförmåga att uppnå och bibehålla tvåbent gång kan ha katastrofiska konsekvenser. Äldre i Sverige löper 10 gånger högre risk att dö pga fall jämfört med bilolyckor. Hållning måste läras om I många sjukdomsfall och utvecklingsstörningar samt ålderrelaterade begränsningar."

Dr Fredrik Tjernström
Doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet , serie 2009:73
*Professor Raymond Dart, som upptäckte Australopitecus Africanus; den sk felande länken sa såhär: "Människan är en rädslans varelse! Med andra ord: hen är den mest rädde (i ordets fulla bemärkelse) samtidigt som hen är den mest orädde av alla djur. Detta eftersom av alla djur som kan gå på två ben är människan den som närmast går på tå. Att gå är därmed en konstant, riskabel kamp för att inte falla omkull. Den främsta rädsla som måste övervinnas är därmed rädslan för att falla." 

En anatoms tack till F.M. Alexander, Raymond A. Dart, Sheildrake Press, 1970
Search