Steven Hallmark lärare i alexanderteknik

stevenghallmark@gmail.com - 0793513524 - Stockholm T-Fridhemsplan
"Alexandertekniken är en självhjälpsmetod. Dess syfte är att hjälpa människor undvika saker som är skadliga för deras allmänna välbefinnande. Metoden är unik eftersom den, till skillnad mot andra system som talar om för folk vad de ska göra eller hur, lär ut vad som inte bör göras och hur det kan undvikas. Tekniken kräver först och främst en praktisk demonstration för att förmedla upplevelsen av vad man gör fel och tydliga instruktioner för hur det kan undvikas.”
— Walter Carrington, senior lärare utbildad av teknikens grundare, F.M Alexander

Hur fungerar tekniken

Alexanderlärarens arbete bygger på principen att de symptom eleven kommer med är bieffekter av skadliga men omedvetna vanor. Om eleven lär sig undvika sådana vanor kommer symptomen att försvinna eller mildras när de skadliga vanor som orsakat dem ersatts med bättre alternativ. 

Om du inte lider av specifika symptom kommer läraren att hjälpa dig förbättra din balans för att förhindra att framtida besvär uppkommer, och etablera en hög funktionsnivå hos de inre organ och system som vår hälsa beror på. Denna återställda harmoniska koordination utgör också grunden för att utveckla eller lära oss nya färdigheter.

Från början kommer det du lär dig att kännas ovant, då det ligger utanför dina vanor. Men med repetition, med lärarens hjälp, blir det ovana bekant. Häri består det unika i Alexandertekniken - eleven guidas av läraren genom från början obekanta men bättre erfarenheter av att använda sig själv i aktivitet och vila tills nya vanor etablerats. Målet med Alexanderlektionerna är att eleven lär sig hjälpa sig själv. 

Alexanderlärare har en treårig heltidsutbildning som grund för att kunna hjälpa sina elever. Efter utbildningen fortsätter de att arbeta med och utveckla sig själva för att bli skickligare lärare. Eftersom tekniken bygger på förändring av omedvetna vanor råds elever i början att komma flera gånger i veckan för att sedan komma mindre ofta i takt med att de utvecklas.

Om övningar

Vi erbjuder inte våra elever övningar att ta hem och utföra själva eftersom då skulle de bara utföra dessa övningar på sitt gamla invanda, omedvetna - skadliga - sätt att röra sig eftersom de ännu inte är tillräckligt vana vid det nya rörelsemönster vi försöker lära dem. Det vi ber våra elever att ta med sig hem är upplevelserna från lektionerna tillsammans med vissa enkla övningar som vi demonstrerar under lektionen och att med tiden låta dessa upplevelser påverka rörelsemönstret i vardagslivet. 

Jag vill understryka skillnaden mellan ”övningar” och ”träning” som självklart är mycket nyttigt och ofta involverar hela individen - fysiskt och mentalt, t.ex. promenader, löpning, bergsklättring, skidåkning osv. Dessa isolerade övningar är oftast tänkta att stärka enskilda muskelgrupper. Vi kan då fråga oss hur man senare ska integrera dessa enskilda delar i kroppen som helhet i vardagslivet? 
Search