Steven Hallmark lärare i alexanderteknik

stevenghallmark@gmail.com - 0793513524 - Stockholm T-Fridhemsplan

Historia och vidare läsning

Frederik Mathias Alexander (1869-1955) var en välkänd skådespelare och recitatör som drabbades av kronisk heshet som hotade hans karriär. De behandlingar som fanns tillgängliga hjälpte honom inte. 

 Till sist kom han fram till att det kanske var någonting han själv gjorde som orsakade hans problem. Genom att observera sig själv i en spegel kunde han konstatera att hans sätt att andas och tala verkade uppenbart felaktigt, men att detta varit helt omedvetet innan han kunde se det i spegeln. Han föresatte sig att hitta ett sätt att förhindra sitt vanemässiga sätt att tala, och sedan att hitta ett nytt sätt som nödvändigtvis skulle komma att kännas obekant till en början. När han väl vant sig vid det nya sättet fann han att han kunde tala utan att drabbas av heshet. Detta blev känt som “Alexandertekniken”. Den beskrivs till fullo i en av hans fyra böcker: “The Use of the Self”. Han blev med tiden känd i Australien för sin goda andning och röstkontroll och hans skådespelarkollegor bad honom att undervisa dem. Han började undervisa 1895. En oförutsedd bieffekt av tekniken var en förbättring av hans allmänna hälsa. 

 När hans teknik blev mer välkänd började läkare be honom att arbeta med bland annat tuberkulospatienter. Han emigrerade till England 1904 med rekommendationsbrev från flera läkare i Sydney. Han blev introducerad till en välkänd öron-näsa-hals specialist som skickade skådespelare bland sina patienter till honom. Han startade den första utbildningen för lärare i tekniken 1931. 

När han löste sina egna problem råkade han på upptäckten av den fundamentala betydelsen av huvudets balans och koordination med nacke och rygg för optimal hållning, liksom funktionen hos kroppens inre organ.  
Nacken balanserar huvudets vikt ( ca 4800 gram), rör huvudet när vi orienterar oss samt skyddar ryggrad och blodkärl där de passerar genom den. En annan viktig uppgift hos nacken är att förse det centrala nervsystemet med proprioceptiv information om huvudets och bålens orientering. 

Dr Mikael Karlberg ur artikeln "Nacken och människans balans: en klinisk och experimentell undersökning av central yrsel", Lunds Universitetssjukhus
Alexander har gjort ämnet en stor tjänst genom att konsekvent påpeka att varje handling involverar hela den integrerade individen, hela den psyko-fysiska människan. Att ta ett steg är inte en fråga om enbart den ena eller den andra kroppsdelen, utan den totala neuromuskulära aktiviteten i ögonblicket som helhet - inte minst huvudet och nacken. 

The Endeavour of Jean Fernel, Sir Charles Sherrington, Cambridge University Press, 1946

Länkar

 Böcker om Alexandertekniken: 
  • Av F.M. Alexander: "Man's Supreme Inheritance"; "Constructive Conscious Control of the Individual"; "The Use of the Self"; "The Universal Constant in Living"; "Articles and Lectures" 
  • Av Walter Carrington: "Thinking Aloud"; "The Act of Living"; "Explaining the Alexander Technique - A conversation between Walter Carrington and Sean Carey" 
Dessa böcker kan köpas från Mouritz Press www.mouritz.org eller via Amazon.
Search