Steven Hallmark lärare i Alexanderteknik

stevenghallmark@gmail.com - 0793513524 - Stockholm T-Fridhemsplan

Vad är Alexandertekniken?

Alexandertekniken är en unik väg till förbättrad hållning för att lindra smärta och, framför allt, förebygga att den återkommer. 

Tekniken används med stor framgång för att lindra smärta i rygg och leder och många andra tillstånd. Tekniken lärs ut vid många utbildningar i scenkonst. Tekniken är helt icke-invasiv och bygger på inlärning, inte behandling. Därför har våra klienter, eller elever, i vissa fall kunnat återhämta sig från smärta som betraktats som kronisk och icke behandlingsbar. Symptomen återkommer inte eftersom eleven under lektionerna lär sig ny, bättre hållning och vanor i vardagen. Eleverna upplever också större rörelsefrihet, ökat allmänt välmående och självkontroll.
Search